10 tips die kunnen helpen bij het stimuleren van het zelfvertrouwen bij kinderen.


Het is zo fijn om te zien als een kind straalt van zelfvertrouwen!! Helaas worden we alleen niet geboren met een flinke dosis zelfvertrouwen. Het krijgen van zelfvertrouwen is een proces dat tijd vraagt en nog ver tot in de volwassenheid door kan lopen. Daarnaast hebben sommige kinderen meer aanleg voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen dan andere kinderen.

"Hoe kan ik mijn kind helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen?" Een veel gestelde vraag in mijn praktijk.


1. Geef kinderen op een positieve manier duidelijke structuur, grenzen en regels.
Grenzen zijn niet altijd leuk voor kinderen, maar de identiteit van een kind groeit als er heldere grenzen zijn. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn. Dat geeft een kind duidelijkheid en duidelijkheid geeft een veilig gevoel. Door alternatieven te bieden voor dat wat niet mag, voelt een kind zich uiteindelijk zekerder.


2. Geef zelf het goede voorbeeld.
Kinderen leren door nabootsing! Dat kan dus betekenen dat als je zelf minder zelfvertrouwen hebt, je zelf ook aan de slag mag ;-)


3. Stimuleer de eigen ontdekkingskracht.
Leer je kind zelf ontdekken wat mogelijk is en wat nog niet. Zet je angst dat er iets gebeurd opzij door te zorgen voor een veilige omgeving waar jij ondersteunend bent.


4. Corrigeer alleen als het echt nodig is.
Geef kinderen de ruimte om fouten te maken, van fouten maken leren ze enorm veel.


5. Spreek je waardering uit om wat ze doen en wie ze zijn.
Geef veel bemoediging en knuffels. "Wat zit jij fijn te spelen" of "wat lief dat je je koekje met je zusje deelt!" Waak ervoor uitsluitend prestaties te prijzen.


6. Breng veel tijd door met je kind.
Ga samen leuke dingen ondernemen, spelen, knutselen kletsen etc. Zo voelt je kind zich gezien, gehoord en geliefd waardoor het zelfvertrouwen kan toenemen.


7. Neem je kind serieus en luister echt.
Maak hier ook bewust tijd voor, en soms houdt dat in dat je alles even opzij moet zetten om er even helemaal te zijn!


8. Spreek positieve overtuigingen uit naar je kind
Bijvoorbeeld voor het slapen gaan een aantal positieve dingen zeggen tegen een kind zoals: "Dankjewel voor de fijne middag, ik heb genoten van het samen spelen met jou!" Dit werkt diep in op het onderbewustzijn van je kind.


9. Neem gevoelens serieus.
Verdriet, boosheid, blijheid, angst: het hoort erbij, ook als jij dat even niet begrijpt of niet 'ziet'. Vraag je kind wat het nodig heeft om zich weer goed te voelen en neem samen actie om dat te bereiken.


10. Accepteer je kind zoals het is en bied de mogelijkheid om zijn eigenheid zoveel mogelijk te ontwikkelen en te behouden!


Succes!