En dan blijkt jouw kind de pester te zijn…


Waarschijnlijk schrik je eerst. Daarna denk je: "nee dat kan niet, niet mijn kind!" Vervolgens raak je in de war en voel je alles door elkaar. Boosheid, verdriet, schaamte, alles tegelijk. Je kunt het niet geloven, je wilt het niet geloven, maar de juf heeft niet voor niets gebeld. Een ander kind in de klas durft niet meer naar school en krijgt begeleiding om steviger in zijn schoenen te leren staan, om aan zijn zelfvertrouwen te werken. Je bent uitgenodigd om naar school te komen om samen met de juf en de ouders van dat andere kind in gesprek te gaan.

Hoe ga je hier nou mee om? Allereerst door niet in paniek te raken. Ga rustig zitten en laat het even zakken voordat je reageert. Zeker voordat je hiermee je kind confronteert.

Wellicht kunnen deze tips je verder helpen.

Ga in gesprek met je kind.
Vertel op een goed moment wat je van de juf gehoord hebt. Probeer dit te doen zonder oordeel, je hebt nog maar 1 kan van het verhaal gehoord en je weet niet wat de eventuele reden was. Pas als blijk dat het echt zo is kun je vertellen wat je van het pestgedrag vindt. Keur daarbij niet je kind af, maar zijn gedrag.

Maak het gedrag van je kind inzichtelijk.
Vertel hoe het andere kind zich voelt en draai de situatie om: wat nou als iemand dit bij jou zou doen, hoe zou jij je dan voelen? Ga in gesprek over het verschil tussen grapjes en pesten. Over hoe je aan iemands gezicht of houding kunt zien dat het niet meer leuk is. Wanneer geeft iemand een grens aan en wat doe jij dan? Wat doe jijzelf als iemand over jouw grens heen gaat? Probeer dit mee te nemen in de dagelijkse gang van zaken in het hele gezin, zodat je jouw kind bewust kunt blijven maken van zijn gedrag of dat van anderen.

Benader je kind positief!
Er zijn uiteraard veel meer dingen die je kind wel goed doet dan niet. Benadruk deze dingen: "wat lief dat je je zusje helpt!", "wat fijn dat je zo relaxt met je vrienden gevoetbald hebt", etc. Elk kind heeft prachtige kwaliteiten, benoem deze en vertel waarom je dat zo mooi vindt aan je kind. Zo laat je je kind zien waar hij in uitblinkt en stimuleer je dit positieve gedrag. Maak wat meer tijd vrij om samen dingen te doen, zo komen vaak de beste gesprekken op gang!

Probeer de oorzaak te achterhalen.
Misschien vertelt je kind na bovenstaande tips direct waarom het gebeurde en lukt het om samen een oplossing te bedenken. Zo niet, observeer je kind en vraag ook de juf om dit op school goed te doen. Wellicht kom je er zo achter waarom jouw kind pest. Misschien wil hij stoer gevonden worden terwijl hij eigenlijk heel onzeker is. Misschien is hij eerder zelf ooit gepest en wil hij wraak nemen, of pest hij om te voorkomen dat hij zelf niet gepest zal worden. Maar durf ook te kijken naar hoe jullie thuis zelf met elkaar omgaan. Wellicht krijgt hij thuis of in zijn directe omgeving, school, clubs, vrienden, niet het gewenste voorbeeld, of kopieert hij gedrag op een verkeerde manier.


Ik wens je heel veel succes!