Kindercoaching


Ik ben ervan overtuigd dat elk kind zijn eigen hulpbronnen in zich heeft. Ieder kind heeft zijn eigen en unieke goede eigenschappen en kwaliteiten, ook als het even niet zo goed gaat. Samen kijken we hoe we deze kwaliteiten in kunnen zetten om zo weer op eigen kracht verder te leren gaan.

Kindercoaching gebeurt veelal door spelen. Hierbij werk ik intuïtief en gebruik ik verschillende therapie- en behandelingsmodellen. Met spel dat aansluit bij de interesse van het kind. Zo sluit ik me aan bij de manier waarop het kind de wereld ziet. Zo spreken we dezelfde taal. Tijdens het proces dat het kind doorloopt treed er verandering op in stemming, gevoel, gedrag etc. Nauwe betrokkenheid en bereidheid van de ouder(s) om mee te gaan in dit proces is van groot belang voor het slagen ervan en voor het resultaat op lange termijn. Meebewegen met je kind is van groot belang.

Als kindercoach ben ik er voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar die tijdelijk wat ondersteuning nodig hebben. Die om wat voor reden dan ook vastlopen en even niet goed meer weten hoe ze verder moeten. Voor kinderen die tijdelijk niet lekker in hun vel zitten, die even zichzelf niet zijn. Hierbij kun je denken aan:

- een negatief zelfbeeld
- moeite met sociale vaardigheden
- moeite met vriendjes maken
- pesten of gepest worden
- zich onbegrepen voelen
- verdrietig zijn
- echtscheiding van ouders
- verlies van een naaste (rouw)
- moeite met het uiten van emoties
- weinig zelfvertrouwen
- hoofdpijn en buikpijnklachten
- slecht slapen / dromen
- angsten
- moeilijkheden in de puberteit

Ik bied het kind passende werkvormen aan zoals tekenen, schilderen, knutselen, kleien, ontspannings- en bewegingsoefeningen, spellen, rollenspellen, poppenspellen, verhalen, sprookjes en metaforen. Ik vind het belangrijk dat het kind zich op zijn of haar gemak voelt, zich kan ontspannen, plezier ervaart in onze samenwerking, en na afloop weer met een goed gevoel naar huis gaat.