Reflexintegratie


Ieder mens wordt geboren met bepaalde, automatische, reflexmatige bewegingen. Deze reflexen worden vanuit de hersenstam aangestuurd en reageren op een prikkel van buiten af, zoals aanraking, beweging of geluid, en zijn al vroeg in de baarmoeder aanwezig. Bij baby's dienen ze voor bescherming en overleving. In wezen kan een baby elke primaire levensbehoefte "regelen" via deze reflexen. Het kind huilt als het honger of kou ervaart. Het zoekt naar de tepel om gevoed te worden. Het grijpt met de handjes om vastigheid en veiligheid te voelen. Naar mate het kind ouder wordt horen deze primaire reflexen steeds meer op de achtergrond te raken. Ze gaan over in bewustere, doelgerichte bewegingen. Zo doorloopt een baby totdat het peuter is een proces van liggen, rollen, buikschuiven, tijgeren, kruipen, staan, en uiteindelijk lopen. In eerste instantie zijn deze bewegingen reflexmatig. Stap voor stap leert de baby deze bewegingen bewust en doelgericht te maken.

Door problemen gedurende de zwangerschap, tijdens de bevalling bij zowel moeder en/of kind, of in het eerste levensjaar, kan het zijn dat reflexen niet goed ontwikkelen. Reflexen blijven dan geheel of gedeeltelijk actief waardoor er problemen kunnen ontstaan op het gebied van leren, gedrag en motoriek. Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren, helemaal niet reageren of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie. Het doel van reflexintegratie is om de nog actieve reflexen te helpen integreren. Dit leidt tot minder stress, een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, efficiënter functioneren, een beter leervermogen en een optimaler gevoel van algemeen welbevinden.

Reflexintegratie is succesvol gebleken bij onder andere:

- Leerproblemen (concentratie, motivatie, moeite met lezen en begrijpen, handschrift)
- Motorische uitdagingen (onhandigheid, zwakke spierspanning, moeite met balans en coördinatie)
- Sociaal emotionele problemen (onzekerheid, moeite met keuzes maken, (faal)angst, grenzeloosheid)
- Algemeen welbevinden (overgevoeligheid, reisziekte, tics, orale fixatie, bedplassen, stress)
- Gediagnosticeerde stoornissen (ADD, ADHD, DCD, McDD, Dyslexie, Dysgrafie, Dyscalculie, Autisme, CP, PTSS)

Met reflexintegratie wordt het probleem bij de basis aangepakt door het toepassen van bewegingspatronen. Afhankelijk van de reflex die geïntegreerd wordt neemt het kind plaats op de massagetafel of bewegen we op de grond. Ik leg de oefeningen uit en laat ouders meedoen zodat de oefeningen thuis herhaald kunnen worden.

Ik ben opgeleid volgens de MNRI®-methode, dat staat voor Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.masgutovamethode.nl.